Текирдаг, а не Истанбул бил по-вероятният епицентър на очакван силен трус