Конференция обсъжда влиянието на изкуствения интелект върху обществото