Българската патриаршия: Бог да прости сръбския патриарх Ириней