Адвокат влезе като санитар-доброволец при болните от COVID-19 в Поморие