COVID-19 отне живота на уважаван училищен директор в Асеновград