Сблъскаха се два лекотоварни автомобила в Монтанско