Китай се превръща в най-важния партньор на Ирландия в областта на търговията с услуги