СТО отчете рязък скок на световната търговия през третото тримесечие