Активите на инвестиционните фондове достигат 5247 млн. лв. към края на септември