Формула 1 се стреми да увеличи календара си до 24 състезания