Войната на Италия с незаконния боклук е проблем на цяла Европа