Проф., д.м.н., депутат и доброволец: 3 на 1000 е К19