Осмата Нощ на театрите с по-различно издание на 21 ноември