България пропуснала да обясни на ЕС позицията си за С. Македония