Пациентските организации: Хората умират сами в къщите си без да стигнат до болниците