Камен Алипиев – Кедъра ще води авторско предаване по БНР