На първо четене: РЗИ връчва предписание за карантина с SMS или e-mail