Лондон ограничава заплатите в публичния сектор, за да свие бюджетния дефицит