1 834 сигнала са подадени на “горещия“ телефон за граждани