Здравният министър ще може да забранява временно износ на лекарства