Прогресивното данъчно облагане в дългосрочен план може да навреди на бюджета