Какво ще донесе новата структура за развитие в Китай на света