Уведомлението за карантина вече ще се дава и със смс