Извозени са 22 тона стари пестициди за обезвреждане край монтанското село Медковец