След депутатите-лекари и депутатите-учители от БСП излизат като доброволци