Кой има право на целева помощ за деца до 14 г. в условията на Covid-19