Започна поредният етап от Водния цикъл на Пловдив – реконструкцията на Главния колектор