1.8 трилиона евро в Бюджета на ЕС остават блокирани - Свят