МВФ и Г-20 предупреждават, че възстановяването е в риск - Финансов дневник