СЗО не препоръчва ползването на remdesivir за лечение на Covid-19