Европейските лидери не постигнаха пробив по бюджета на ЕС до 2027