Мария Шаркова: Жертви на ситуацията са медицинските специалисти и пациентите