Кр. Георгиева: Глобалната икономика се възстановява, но губи възходящия импулс