Стратегията на БРИКС за ускоряване на глобалното икономическо възстановяване