Кой пречи на американците да си тръгнат от Афганистан?