Гражданите призовават за повече правомощия на ЕС в борбата срещу пандемията