Огнище на COVID-19 в Дом за възрастни хора в Казанлък