Филмовата програма на фестивала “Движещо се тяло” ще бъде изцяло онлайн