Депутатите решават дали РЗИ-тата да пращат SMS за карантина