Супермаркетите са мястото, където най-лесно може да пипнеш COVID-19