Депутатите решават дали РЗИ-тата да пращат СМС за карантина