Борисов: Все още няма пълно съгласие по финансовата рамка