Инспекцията по труда е установила над 350 нарушения в Ловеч