Reuters: След президентските избори гражданите на САЩ започнаха по-малко да се доверяват на американската демокрация