Национализмът – убежище за всеки дискредитиран политик