Някой днес ще научи, че представите му за любов не са като тези на любимия