Два града с огромна заболеваемост, ръст на тежко болните