Чехия удължи извънредното положение до 12 декември