10 от най-известните, но все още неоткрити съкровища