"Зелените коридори" в търговските вериги не са работеща мярка